Læs nærmere

Takstblad

Taksterne og priserne i dette takstblad, som er gældende for aktiviteter på, til og fra S/I Strandby Fiskerihavn, skal betragtes som gældende, med mindre andet skriftligt er aftalt med S/I Strandby Fiskerihavn.
Alle takster er ekskl. moms, med mindre andet fremgår. Afgifter kan ændres uden forudgående varsel.
Det påhviler brugere af havnen, dvs. skibsføreren eller skibets agent at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibs-papirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v.
Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde sikret S/I Strandby Fiskerihavn.

KONTAKT INFO

S/I Strandby Fiskerihavn

Administration – Auktionskaj 5, 9970 Strandby
Havnekontor – Isingvej 5A, 9970 Strandby
Telefon 9848 2042
Vagttelefon 4044 7812

INFO

Nyhedsbrev arkiv
Årsberetning arkiv
Links