Skip to main content
Administration Auktionskaj 5 - Havnekontor Isingvej 5A
Telefon: 9848 2042 - Vagttelefon: 4044 7812 - kontor@strandbyhavn.dk

Takstblad

Priserne i nedenstående takstblad er gældende for aktiviteter på, til og fra S/I Strandby Fiskerihavn, og skal betragtes som gældende, med mindre andet skriftligt er aftalt med S/I Strandby Fiskerihavn.

Alle takster er ekskl. moms, med mindre andet fremgår. Priser kan ændres uden forudgående varsel, og det påhviler brugerne af havnen at afgive alle nødvendige oplysninger til beregning og opkrævning af afgifter samt efter anmodning fra havnens personale at fremlægge skibs-papirer, ladningsdokumenter og vægtdokumentation m.v.

Inden et skib afsejler, uanset om skibet har lastet, losset eller blot henligget i havnen, skal alle afgifter være betalt eller på anden måde sikret S/I Strandby Fiskerihavn.

Kontaktinfo
  • S/I Strandby Fiskerihavn

  • Administration – Auktionskaj 5, 9970 Strandby

  • Havnekontor – Isingvej 5A, 9970 Strandby
  • Telefon: 9848 2042

  • Vagttelefon: 4044 7812

  • CVR: 42601519

Webbureau ITTP