Læs nærmere

Faciliteter

  • Gratis velfærdsfaciliteter til strømkunder. I “Kabyssen” forefindes TV, internet, tekøkken, stue, toilet og bad
  • Gratis vand til fiskefartøjer
  • Genbrugsplads med sortering af erhvervsaffald (kommende)

Is
Ved Strandby Fiskeriforening/Skælisværk kan du finde skælis til alle dine fiskeribehov. Isværket fungerer med et kodesystem for fiskefartøjer, og med nøglesystem for fiskeeksportører, samlecentraler m.m. Begge dele kan fås ved henvendelse til driftsleder på tlf. 40 44 78 12.

Auktion
Som fisker er du naturligvis interesseret i at få din fangst solgt på den bedst mulige måde. Heldigvis er der muligheder nok i Strandby Havn, for at få effektiviseret dit salg. Eksempelvis kan Fiskeauktion Nord, grundlagt i 40’erne som Strandby Fiskeauktion, med sin beliggenhed ud til et lossebassin, forarbejdningsvirksomheder i bygningen og deres topmoderne kølefaciliteter sikre, at dine fisk kan blive solgt så friske som muligt.

Konsumcenter
Topmoderne faciliteter der sikrer kvaliteten af den friske fisk bibeholdes hele vejen til forbrugeren.

Filetering
Hvis du vil have det bedste frem af dine fisk, kræver det dygtig forarbejdning. Ved Strandby Havn er der rig mulighed for at få fileteret dine fisk, så du kan få optimeret værdien af din fangst.

Vodbinding
I Strandby Havn er der op til flere vod- og trawlbinderier, som klarer store som små opgaver. Der er derfor rig mulighed for at finde, hvad du skal bruge, uanset størrelsen på dine net-behov.

JC Vod og Trawl
Strandby Net A/S

Reparation
Strandby Havn rummer et stort udbud på reparationsvirksomheder, og af hensyn til fartøjerne, er der udlagt kajområder, som er tilegnet netop denne funktion. Alle der har behov for reparationer, forbedringer eller af andre årsager har behov for at benytte sig af disse faciliteter, har naturligvis fortrinsret og henvises til disse pladser.

Ostergaard Marine Solutions A/S
JL Marine
JOBI Værft A/S
PC Yacht Service ApS
Strandby Bådservice

Kran og Løfteservice
Hvis dit fartøj i forbindelse med reparation eller andet skal løftes på land, kan vi på havnen også håndtere dette.
Vi henviser til

Strandby Lift og Bådservice A/S

KONTAKT INFO

S/I Strandby Fiskerihavn

Administration – Auktionskaj 5, 9970 Strandby
Havnekontor – Isingvej 5A, 9970 Strandby
Telefon 9848 2042
Vagttelefon 4044 7812

INFO

Nyhedsbrev arkiv
Årsberetning arkiv
Links