Læs nærmere

Faciliteter

  • Gratis velfærdsfaciliteter til fiskefartøjer, der lander til havnen. I “Kabyssen”, Rødspættevej 5, forefindes TV, internet, tekøkken, stue, toilet og bad
  • Gratis vand til fiskefartøjer
  • Genbrugsplads med sortering af erhvervsaffald (kommende)

Is
På Skælisværket, Auktionskaj 9, kan du købe skælis til alle dine fiskeribehov. Isværket fungerer med et kodesystem for fiskefartøjer. Konkakt driftsleder på tlf. 4044 7812 hvis du ønsker at købe is.

Samlecentral
Fiskernes Samlecentral ApS står for modtagelse og sortering af landingerne.

Auktion
Fiskeauktion Nord Strandby forestår auktionen af fisk og er din garant for den bedste handel.

Konsumcenter
Med beliggenhed ud til lossebassinet og direkte i forbindelse med samlecentralen og auktionen er vejen fra hav til forarbejdning kort og via ubrudt kølekæde. Den ubrudte kølekæde sikrer, at kvaliteten af den friske fisk bibeholdes hele vejen til forbrugeren.

Vaskeplads
Særligt indrettet plads til vask af både

Maritim center
Indhegnet og videoovervåget bådopbevaringsplads på land.

Vodbinderværksted
På Strandby Havn er der to vod- og trawlværkstedet, som klarer store som små opgaver. Der er derfor rig mulighed for at finde, hvad du skal bruge, uanset opgavens størrelse.

JC Vod og Trawl
Strandby Net A/S

Reparation
Strandby Havn rummer et stort udbud af reparationsvirksomheder.

Ostergaard Marine Solutions A/S
JL Marine
JOBI Værft A/S
PC snedker & bådbygger
Strandby Bådservice

Kran og Løfteservice
Hvis dit fartøj i forbindelse med reparation eller andet skal løftes på land, kan vi på havnen også håndtere dette.
Vi henviser til

Strandby Lift og Bådservice A/S

JOBI Værft A/S

KONTAKT INFO

S/I Strandby Fiskerihavn

Administration – Auktionskaj 5, 9970 Strandby
Havnekontor – Isingvej 5A, 9970 Strandby
Telefon 9848 2042
Vagttelefon 4044 7812

INFO

Nyhedsbrev arkiv
Årsberetning arkiv
Links