STRANDBY HAVN med indsejlingskort
 

Klik for se indsejlingskort

BESEJLING:
Det anbefales altid at benytte den gravede rende ved besejling af havnen.
Sejlrenden er afmærket med ledefyr med fyrkarakteren Iso.W.2sek.
Ca. l sømil ØNØ. fra havnen er der udlagt en midt farvands lystønde med fyrkarakteren LF1.10sek. ca. 0,5 sømil fra havnen er der udlagt en rød lystønde med fyrkarakteren FL.R.3sek.
Havnen er vanskelig at besejle med storm fra E-NE.

FACILITETER:

EL
Henvendelse til havnekontoret med måleraflæsning.

VAND
Aftappes ved isværk og øvrige vandstandere, slangevogn udlånes fra havnekontor
 

OBS: Det er ikke tilladt at spule med ferskvand.

TRUCK
Kan lånes, henvendelse havnefogeden.                       

MOBILKRAN
Kan lejes, max. løft 10 tons.


ØVRIGE  
Kan lånes: Vodtromler
Wirespooler
Garnreder

HAVNEKONTOR  
Rødspættevej 5, 9970    Strandby
Tlf.        98 48 20 42
Telefax  98 48 17 71

 

Havnefoged:   Tommy Jørgensen  mobil 40 44 78 12
Assistent:     
  Poul Larsen    mobil 40 17 20 42