S/I STRANDBY FISKERIHAVN
Havnekontor, Rødspættevej 5, 9970  Strandby

 
         

 

Havnefoged Tommy Jørgensen

Havnekontor 98 48 20 42
Telefax 98 48 17 71
Mobil  40 44 78 12
Formand Claus Hjørne Pedersen  
Kontor     98 48 22 59
Mobil 40 46 56 53 

STRANDBY SKÆLISVÆRK
Auktionskaj 9, 9970  Strandby

Driftsleder Tommy Jørgensen, mobil  40 44 78 12
 

 

Administration,  Auktionskaj 5, 9970  Strandby
Tlf.   98 48 22 59
Fax    98 48 17 71
e-mail  mail@strandbyhavn.dk