STRANDBY SKÆLISVÆRK
 

Moderne skælisværk, opført i 2003.

Isværket fungere med kode system for fiskefartøjer, kode fås ved henvendelse til

 

Driftsleder Tommy Jørgensen tlf. 40 44 78 12.

 

Skælis for fiskeeksportører, samlecentraler m.m. fungere med nøglesystem, dette kan ligeledes fås ved henvendelse til driftsleder Tommy Jørgensen.